Đăng kí tham gia

Liên hệ

Số điện thoại: 84 - 24 - 38.633.245

Hotline: 84 - 96 650 7735

-------------

Gieo - Nghệ thuật Trao hạt May mắn 

Một dự án xã hội của Công ty Cổ phần Trao Group

Số 23N2 - Ngõ 30 - Phố Trần Quang Diệu - Hà Nội

Gieo Cafe: số 171 ngõ 75 phố Trần Quang Diệu - Hà Nội

  • YouTube Social  Icon